26. feb, 2021

Tyveri fra Ring Teigens skraphandel i Hokksund

Hentet fra DT&BB 26. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no