26. feb, 2021

Smånytt - Skolene får telefon på styrerkontor og lærerværelse

Hentet fra DT&BB 26. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no