26. feb, 2021

Vil ha gjort noe med planovergangen på Darbu

Hentet fra DT&BB 26. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no