28. feb, 2021

Grønningen vant - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 01. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no