3. mar, 2021

Det blir nok Bratteli som overtar etter Borten

Hentet fra DT&BB 3. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no