3. mar, 2021

Krogstad cellulose stopper snart

Hentet fra DT&BB 3. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no