4. mar, 2021

Krokstad skole har eget teater

Hentet fra DT&BB torsdag 3. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no