19. mar, 2021

Vil ha barneskole på Milestein og U-skole på Røren

Også for femti år siden var det store skolediskusjoner i Øvre Eiker.
Noe av det skyldtes selvfølgelig innføringen av ungdomsskole, men ikke alt.
Femti år senere vet vi at det ikke kom noen ungdomsskole på Røren, men en barneskole.
-Denne saken vil du nok finne mer om her etter hvert...

Hentet fra DT&BB fredag 19. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no