20. mar, 2021

Skoleelever på Darbu busses om Kongsberg 2

Fortsatt fra bildet over. Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB lørdag 20. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no