30. mar, 2021

Ledige jobber i treforedlingen

Hentet fra DT&BB tirsdag 30. mars 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no