6. apr, 2021

Vestfosselvas renselse

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.

Hentet fra DT&BB tirsdag 6. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no