9. apr, 2021

Det blir spyling av kloakknettet rett over påske

9. april 1971 var langfredag.
Derfor lite å stoff å hente her i dag.
Men en annonse kan vi jo by på om ikke annet...

Hentet fra DT&BB tirsdag 13. april. 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no