16. apr, 2021

Steinbergmann omkom ved utfoskjøring

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB fredag 16. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no