16. apr, 2021

Krogstad Cellulose selger skogen

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB fredag 16. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no