19. apr, 2021

Flere ledige i Buskerud enn i fjor

Hentet fra Drammens Tidende mandag 19. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no