20. apr, 2021

Mange og store oppgaver i Hokksund Sanitetsforening

En fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra DT&BB tirsdag 20.april 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no