20. apr, 2021

Eiker Historielag arbeider med å sikre seg Fossesholm - bilde 1

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB tirsdag 20.april 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no