20. apr, 2021

Eiker Historielag arbeider med å sikre seg Fossesholm

Oppslaget fortsetter på bildene under.
Hentet fra DT&BB tirsdag 20.april 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no