20. apr, 2021

Ytong med oljeskillings-anlegg

Hentet fra DT&BB tirsdag 20.april 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no