21. apr, 2021

Sosialistisk Folkeparti med nominasjonsmøte

- Dette partiet er nå en del av SV.

Hentet fra DT&BB onsdag 21. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no