24. apr, 2021

Henning Thorgersen returnerer til politikken

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB lørdag 24. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no