26. apr, 2021

Fem paralleller bedre enn tre ungdomskoler

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB mandag 26. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.no nb.no