26. apr, 2021

Søndagens konfirmanter i Haug kirke

Hentet fra DT&BB mandag 26. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.no nb.no