29. apr, 2021

Tvangsinnmeldes arbeidstagere i LO?

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB torsdag 29. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no