29. apr, 2021

Tvangsinnmeldelse i LO?

Fortsetter på bildene under.
Hentet fra DT&BB torsdag 29. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no