30. apr, 2021

Er imot enhver forurensing av Vestfosselva

Hentet fra DT&BB fredag 30. april. 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no