1. mai, 2021

Fiskum gml. kirke restaureres

Fortsatt fra bilder over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 30. fredag april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no