1. mai, 2021

Ikke noe 1. mai-tog i Drammen

Hentet fra DT&BB 30. fredag april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no