1. mai, 2021

Vestfossen uten arrangement 1. mai

For første gang etter 2. verdenskrig var det ikke noe arrangement i Vestfossen.
Det hadde nok en sammenheng med konkursen og stansen ved cellulosen.
Arbeiderbevegelsen var nok opptatt av andre ting enn å planlegge for 1. mai.
- Men få år senere var det TO tog i Vestfossen.
I Vestfossen må det altså en pandemi eller et "jordskjelv" ala en hjørnesteinsbedrift som går dukken, til for å stoppe arrangement eller 1. mai-tog.

Hentet fra DT&BB 30. fredag april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no