3. mai, 2021

Vil bygge daghjem for psykisk utviklingshemmede i Hokksund

Hentet fra DT&BB mandag 3. mai 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no