3. jan, 2021

Fiskum bondeungdomslag har hatt årsmøte

Oppslaget er hentet fra Buskeruds blad 3. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no