3. jan, 2021

Helsefarlig togtur i kulda

Oppslaget er hentet fra Buskeruds blad 3. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no