4. jan, 2021

Avskjedsfest på Betel

Annonsen er hentet fra Drammens Tidende 4. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no