4. jan, 2021

Kinoforestillinger til helgen

Annonsene er fra Drammens Tidende 4. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no