4. jan, 2021

Utdeling av rasjoneringskort

Oppslaget er fra Drammens Tidende 4. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no