5. jan, 2021

Polåpningen byr visst på problemer i byen

Utsolgt hus i fyllearresten!
Hentet fra DT&BB 5. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no. nb.no