5. jan, 2021

Brann i tyskerbrakke på Steinberg

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 5. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no. nb.no