7. jan, 2021

I 1946 bled et spilt bandy i Vestfossen - eller noe som lignet

Notisen er fra DT&BB 7. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalblibliotekets arkiv. nb.no