7. jan, 2021

Møter i Indremisjonen

Notisen er fra DT&BB 7. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalblibliotekets arkiv. nb.no