8. jan, 2021

Assistenter måtte ha attest for nasjonal holdning

Ja, det var en gang...
Assistenter måtte altså også ha en attest for nasjonal holdning.
Annonsen er fra DT&BB 8. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no