8. jan, 2021

Så kom brennevinet

Notisen er fra DT&BB 8. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no