9. jan, 2021

Vestfossen sykepleieforening med juletrefest

Oppslaget er fra DT&BB 9. januar 146.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no