9. jan, 2021

Bygging på Øvre Eiker

Oppslaget er fra DT&BB 9. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no