10. jan, 2021

Hokksund kino

Annonsen er fra DT&BB 11. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no