10. jan, 2021

Takker for julegartialet

Annonsen/takken er hentet fra DT&BB 10. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no