10. jan, 2021

Skøytebanen i Vestfossen er åpen

Annonsen/kunngjøringen er hentet fra DT&BB 10. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no