11. jan, 2021

Hopprenn avlyses pga snømangel

Notisen er hentet fra DT&BB 11. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no