11. jan, 2021

Jordan kjøper geiteragg

Annonsen er hentet fra DT&BB 11. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no