12. jan, 2021

Om en drøy uke kommer pilsen!

Oppslaget er fra DT&BB 12. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no