12. jan, 2021

Rottenikken blir dyr for staten

23 januar 1946 startet rettsaken mot Rottenikken i Tønsberg. Den saken kommer det til å bli en del stoff fra her. Dette er en "oppvarmer" kan en kanskje si.
Oppslaget er fra DT&BB 12. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no